REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „20% rabatu na przekąski Bakal Crunch”

 

 • Organizatorem akcji promocyjnej „20% rabatu na przekąski Bakal Crunch”(zwanej dalej: „Promocją”) jest spółka:

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799 o kapitale zakładowym: 6.091.904,00 zł, NIP 5830013129, REGON 190297892 (dalej: „Organizator Promocji”).

 • Promocja obowiązuje od dnia 10.04.2024 do 10.05.2024. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.
 • Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym bakalsklep.pl.
 • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 • Każda osoba spełniająca warunki wskazane w pkt 4, która w okresie obowiązywania Promocji dokonała w sklepie internetowym bakalsklep.pl zakupu dowolnego produktu Bakal Crunch (z kategorii przekąski) uzyskuje  rabat w wysokości 20%.
 • Rabat naliczany jest automatycznie podczas dokonywania zakupów.
 • Rabat nie wpływa na wysokość innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności kosztów dostawy.
 • Wszystkie produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi, wymianie i reklamacji na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Online Bakal (https://bakalsklep.pl).
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika jest Organizator Promocji. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Organizator Promocji przetwarza dane osobowe można znaleźć na stronie internetowej Sklepu w zakładce polityka prywatności. Kupujący powinien zapoznać się z tymi informacjami przed akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie pytania oraz uwagi, jak również reklamacje dotyczące Promocji prosimy przesyłać na adres sklep@bakalsklep.pl. Do reklamacji związanych z Promocją stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Online Bakal.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w nazwach
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach