Niniejsza Polityka prywatności (nazywana dalej również „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez właściciela marki Bakal oraz podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem https://bakalsklep.pl/ (dalej: „Sklep”), tj. Atlanta Poland Spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Atlanta Poland” lub „my”), w tym danych osobowych Klientów Sklepu oraz innych osób odwiedzających stronę internetową Sklepu. W Polityce znajdą Państwo w szczególności informacje na temat tego:

 • kto jest administratorem danych;
 • w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane;
 • komu udostępniamy dane;
 • przez jaki okres przechowujemy dane;
 • jakie prawa przysługują podmiotom danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również aby spełniać wszelkie inne wymogi wynikające z przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. „RODO”.

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Dane kontaktowe Atlanta Poland S.A.:

ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk

tel. 58  522 05 64

adres e-mail: info@atlantapoland.com.pl

 

II. Czy w Atlanta Poland funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych?

Nie jesteśmy zobowiązani do powołania inspektora ochrony danych

W imieniu Administratora, osobą do kontaktu jest Dyrektor HR i Administracji.

Dane kontaktowe:

e-mail m.szyndler@atlantapoland.com.pl

numer telefonu +48 728 411 841-

 

III. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy podczas:

 1. dokonywania rejestracji w Sklepie (zakładania konta);
 2. korzystania z funkcjonalności konta;
 3. składania zamówienia (także bez rejestracji);
 4. realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej;
 5. korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu;
 6. korzystania ze strony Sklepu – także przez osoby niezalogowane;
 7. odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Dokonywanie rejestracji w Sklepie

Dla dokonania rejestracji w Sklepie musisz podać swój adres e-mail oraz wymyśloną przez Ciebie nazwę użytkownika.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem założenia i prowadzenia konta w Sklepie przez Atlanta Poland.

Korzystanie z funkcjonalności konta:

Tworząc funkcjonalności konta, które założysz na stronie Sklepu, dla Twojej wygody przewidzieliśmy możliwość zapisania danych rozliczeniowych oraz danych do wysyłki, które wykorzystywane będą przy składaniu i realizacji przyszłych zamówień (w części Twoje konto > Adresy). Dane do wysyłki obejmują:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. nazwa firmy (opcjonalnie),
 4. NIP (opcjonalnie),
 5. kraj/region,
 6. adres (ulica, nr budynku lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

zaś dane rozliczeniowe – wszystkie ww. dane oraz dodatkowo – numer telefonu.

Podanie tych danych na tym etapie jest całkowicie dobrowolne.

Składanie zamówienia

Jeśli przed złożeniem zamówienia nie zapisałeś danych rozliczeniowych ani danych do wysyłki, uzupełnić je będziesz musiał na etapie składania zamówienia.

Powyższe dane podać musisz także, jeśli dokonujesz zakupów bez rejestracji (w takim wypadku musisz dodatkowo podać adres e-mail).

Podanie danych na tym etapie jest dobrowolne, jednak w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu (przy zakupach bez rejestracji – także adres e-mail) niezbędne dla złożenia i zrealizowania zamówienia; jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, powinieneś także wskazać firmę oraz NIP.

W związku ze złożeniem zamówienia, w zależności od wybranej przez Ciebie formy płatności, możemy także uzyskać informację na temat numeru Twojego rachunku bankowego oraz ewentualnych innych danych identyfikacyjnych przypisanych do Twojego rachunku.

Procedura odstąpienia od umowy lub procedura reklamacyjna

Jeśli będziesz chciał odstąpić od umowy sprzedaży, będziesz musiał podać nam dane, które pozwolą na identyfikację Twojej osoby oraz złożonego przez Ciebie zamówienia. W zależności od wybranej przez Ciebie formy płatności, konieczne może być także podanie nam rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot należności.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania procedury odstąpienia od umowy/reklamacji.

Uzyskać możemy także dostęp do innych danych, które przekażesz nam w treści swojej reklamacji.

Korzystanie z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu (poczta elektroniczna)

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, Twoje dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji.

Korzystanie ze strony internetowej Sklepu

Niezależnie od tego, czy się zalogujesz, kiedy korzystać będziesz ze strony internetowej Sklepu, zbierać będziemy dane obejmujące Twój identyfikator, w celu dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników na Stronie. Analiz tych dokonywać będziemy korzystając z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Google Analytics nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych. Zbieranie wskazanych danych następuje automatycznie, z chwilą wejścia przez Ciebie na stronę Sklepu. Jeśli nie chcesz, abyśmy zbierali te dane, możesz skorzystać z narzędzia udostępnionego przez Google  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Twój identyfikator zbieramy także w związku z korzystaniem z plików cookies. Szczegółowa informacja dotycząca stosowanych przez nas plików cookies dostępna jest [tutaj]. Przypominamy, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby pliki cookies były blokowane.

W przyszłości możemy także zbierać dane nawigacyjne dotyczące Twojej osoby, tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś się kliknąć, lub o innych czynnościach podejmowanych na stronie Sklepu. Dane te nazywać będziemy dalej: „Danymi nawigacyjnymi”.

Zapis na newsletter

W przyszłości przewidujemy również możliwość wprowadzenia w Sklepie możliwości dokonania zapisu na nasz newsletter. W takim wypadku zbierane będą dane obejmujące Twój adres e-mail oraz ewentualne inne dane wskazane w formularzu zapisu (np. imię).

Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a/profilu w portalu Facebook/Instagram przetwarzamy dane osobowe:

 1. osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 3. osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 4. osób odwiedzających nasz fanpage;
 5. osób udostępniających nasze posty na swoich profilach;
 6. osób korzystających z innych funkcjonalności Facebooka/Instagrama, jeśli wiąże się to z udostępnieniem nam danych osobowych.

Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności Twój identyfikator (z reguły imię i nazwisko lub pseudonim, zdjęcie profilowe).

Dodatkowo, Meta Platforms Ireland Limited udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Meta Platforms Ireland Ltd. w odniesieniu do Twoich zachowań na naszym fanpage’u/profilu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook/Instagram jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a/profilu, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości, niekiedy także opublikowaniem naszego posta na swoim profilu.

W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Meta Platforms Ireland Ltd.

 

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzać będziemy w celach i w oparciu o następujące podstawy:

Dane podane na etapie rejestracji konta

Dane niezbędne dla założenia i prowadzenia konta przetwarzać będziemy w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).

Dane podane podczas korzystania z funkcjonalności konta

Dane te przetwarzać będziemy w celu zapewnienia Tobie możliwości korzystania z funkcjonalności prowadzonego przez nas dla Ciebie konta (a zatem w celu realizacji zawartej między nami umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jak również w toku procesu składania oraz realizacji składanych przez Ciebie w przyszłości zamówień. Podstawą przetwarzania jest Wykonanie umowy.

Dane podane podczas składania zamówienia

Dane te przetwarzać będziemy:

 1. w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Wykonanie Umowy;
 2. w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych czy przepisów prawa konsumenckiego; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Obowiązkiem prawnym”);
 3. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, jak również w celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Atlanta Poland (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń, obrony przed roszczeniami, które mogą zostać do nas skierowane, jak również zapewnieniu możliwości wykazywania, że dokonywane pomiędzy nami transakcje faktycznie były realizowane.

Dane podane na potrzeby procedury odstąpienia od umowy lub reklamacji

Dane te przetwarzać będziemy w celu realizacji procedury zwrotu zamówionego przez Ciebie towaru. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Nasz prawie uzasadniony interes, który polega na konieczności zapewnienia realizacji zwrotów zgodnie ze stosowaną przez nas polityką zwrotów. W przypadku odstąpienia od umowy podstawą przetwarzania będzie Obowiązek prawny.

Dane zbierane podczas korzystania z udostępnionych przez nas kanałów kontaktu

Jeśli kontaktujesz się z nami w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu prawidłowej realizacji tego zamówienia (czyli zawartej pomiędzy nami umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku będzie Wykonanie umowy.

Jeśli kontaktujesz się z nami w innych przypadkach, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad funkcjonowania Sklepu.

Dane podane w celu zapis na newsletter 

Jeśli w przyszłości na stronie Sklepu wprowadzona zostanie możliwość zapisu na newsletter, dane zebrane za pośrednictwem formularza zapisu będziemy przetwarzać w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda.

Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

Dane osobowe, do których uzyskujemy dostęp w związku z korzystaniem z portali Facebook/Instagram przetwarzamy w celu:

 1. publikowania postów na fanpage’u/profilu;
 2. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 3. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
 4. informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym;
 5. statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a/profilu).

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników, informowaniu o naszej działalności czy potrzebie prowadzenia analiz danych statystycznych dotyczących funkcjonowania fanpage’a/profilu.

Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu realizacji Obowiązku prawnego.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych:

 1. podanych na etapie rejestracji konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, CyberFolks.pl, a jeśli dane te wykorzystujemy do realizacji zamówienia – także podmioty wskazane w lit. b poniżej;
 2. podanych podczas składania zamówienia są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie, operator płatności;
 3. podanych w ramach procedury zwrotu towaru są: dostawcy systemów informatycznych, operator płatności, bank, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie
 4. podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej,
 5. podanych w celu zapisu na ewentualny newsletter będą prawdopodobnie: podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu e-mail marketingu;
 6. do których uzyskujemy dostęp w związku z odwiedzaniem naszego profilu/fanpage’a na Facebooku/Instagramie – w związku ze specyfiką działania Facebook’a/Instagrama dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego te portale; potencjalnie dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy:

 1. dane podane na etapie rejestracji konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta – przez okres prowadzenia dla Ciebie konta, a także po jego usunięciu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
 2. dane podane na etapie składania zamówienia oraz w ramach procedury zwrotu towaru – do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych pozostających w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
 3. dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez nas kanałów kontaktu:
  1. jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem – przez okres 1 roku;
  2. jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tym zamówieniem;
 4. dane podane w celu zapisu na newsletter – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych we wskazanych formach (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).
 5. dane, do których uzyskujemy dostęp w związku z korzystaniem z Facebooka/Instagrama – okres przetwarzania danych może być różny w zależności od celu i podstawy przetwarzania. I tak:
  1. dane przetwarzane w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (za wyjątkiem danych statystycznych, do których dostęp mamy przez okres 2 lat);
  2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przestać obserwować nasz fanpage/profil, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem dla Ciebie konta w Sklepie i realizacją zamówień).

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

Dotyczy to także danych, do których uzyskujemy dostęp w związku z korzystaniem z Facebooka/Instagrama, jednak specyfika działania tych portali i ich międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Meta Platforms Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w nazwach
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach